Kiosci i kontejneri

Ovdje su dati neki primjeri do sada urađenih kioska i kontejnera. Oni se kod nas proizvode prema narudžbi tako da je broj mogućih kombinacija koje stoje na raspolaganju neograničen.